MIỄN TRÁCH NHIỆM

1. 78WIN01.app không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời về nội dung các trang web được kết nối với một trang web bên ngoài.

2. Sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. 78win không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những cá nhận ở một quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.

3. Thành viên phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Thành viên chịu hết mọi rủi ro và lợi nhuận, được thể hiện từ mối quan tâm của Thành viên cũng như sự hiểu biết và hỗ trợ của Thành viên đối với 78win. Thành viên cần xác nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi.

4. Trò chơi trực tuyến và không trực tuyến là hợp pháp dựa theo một số quy tắc pháp luật. Ở một số quốc gia, đặt cược được xem là hành vi bất hợp pháp.78win và các đối tác, nhân viên và đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kì vi phạm pháp luật địa phương của quý khách hàng.

5. Khách hàng phải đáp ứng được độ tuổi pháp lý ( giới hạn độ tuổi hợp pháp tại khu vực cư trú của quý khách) Nếu chúng tôi phát hiện khách hàng nào dưới 18 tuổi, 78win có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản trò chơi có liên quan và không hoàn lại tiền.

6. Thành viên nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ em tiếp cận với trò chơi. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng 78win và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.

7. Thành viên khi tham gia vào các dịch vụ của 78win , nếu có gặp sự cố về bất cứ trò chơi, phần mềm, thông tin, hoặc sự cố kĩ thuật, các vấn đề về mạng…(vệ tinh kém, mạng yếu, gián đoạn…) do sơ suất của con người gây ra. 78win và các đối tác, nhân viên, đại lý liên quan không chịu trách nhiệm.

8. 78win và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.

9. 78win luôn cố gắng hết sức để cung cấp cho Thành viêncác dịch vụ an toàn nhất, chất lượng cao nhất và đáng tin cậy nhưng không đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ khi có sự tấn công của virus hoặc sâu máy tính.

10. 78win có quyền đình chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập tức hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho khách hàng. 78win và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.

11. Thành viên nên duy trì trò chơi có kết nối ổn định với 78win. 78win và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho các trò chơi, thông tin phản hồi, cũng như các trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối bảo vệ do mạng lưới của khách hàng bất ổn chỉ vì muốn trả lại tiền cược ban đầu.

12. Nếu Thành viên cố ý hoặc không cố ý hay tiết lộ thông tin tài khoản để bên thứ ba đánh cắp tài khoản trò chơi của Thành viên dưới bất cứ hình thức nào, tất cả các thiệt hại khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng 78win và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.

13. 78win luôn được quyền quyết định cuối cùng trong bất cứ trường hợp nào.